Patrol ng Batang Magagalang, Inilunsad sa Mababang Paaralan ng Xavier

ni Bb. Sierra Mae C. Paraan, Guro sa GS Filipino at Hoofprint Moderator

Ngayong taong pampaaralang 2013-2014, itatampok ang mga batang palaging nagpapakita ng paggalang sa loob at labas ng silid-aralan.

Likas na sa mga Pilipino ang pagiging magalang at paiigtingin pa ang katangiang ito sa pamamagitan ng Patrol ng Batang Magagalang o PBM. Ang Patrol ng Batang Magagalang ay isang eksklusibong grupo ng mga batang nagpapakita ng paggalang sa lahat ng lugar at pagkakataon.

Kikilalanin ng Kagawaran ng Filipino ang mga natatanging mag-aaral na magpapakita ng paggalang sa sarili, kapwa, bansa at sa Diyos.

Narito ang ilan sa mga katangiang inaasahang taglay ng isang miyembro ng PBM:

 • Gumagamit ng po at opo kapag kausap ang matatanda.
 • Nakikinig nang mabuti habang may nagsasalita.
 •  Kumakanta ng pambansang awit nang may pagmamalaki.
 • Binibigkas nang malinaw at maayos ang Panatang Makabayan.
 • Tumatayo nang tuwid habang inaawit ang Lupang Hinirang, Luceat Lux at Himno ng San Juan; at binibigkas nang mahusay ang Panatang Makabayan.
 • Gumagamit ng “ate” at “kuya” sa mga guwardiya, tindero at tindera sa kantina at sa mga tagapaglinis sa paaralan.
 • Palagiang bumabati ng “Magandang umaga” (at iba pang pagbati) sa mga guro at iba pang kawani ng paaralan.
 • Nag-aalok ng tulong sa kapwa at iba pang nangangailangan ng tulong.
 • Tumutulong sa kampanya ng paaralan ukol sa paghihiwalay ng basura.
 • Nangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa silid-aralan.
 • Nagmamano sa mga pari at nakatatanda.
 • Palagiang nagpapasalamat sa kapwa.

Sa pangunguna ng mga guro ng Filipino at sa pakikiisa ng ibang guro at kawani ng paaralan, bibigyan ng PBM sticker ang bawat batang kakikitaan ng katangiang ito.  Ang batang makakukuha ng sampung (10) PBM stickers ay paparangalan sa katapusan ng antasan at mapabibilang sa Patrol.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: http://patrolmagalang.weebly.com/

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
 • Appreciative
 • Excited
 • Happy
 • Inspired
 • Curious
 • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *