Unang Misa ng Taon: Misa ng Banal Na Espiritu

ni Rainean Calubad H4G Stallion Filipino Editor
Photo by Fr Xavier Olin, SJ.

Noong nakaraang Hunyo 21, nagtipon ang mga kasapi ng paaralang Xavier upang ipagdiwang ang Misa ng Banal na Espiritu. Ipinagdiriwang ang mga misang ito ng mga komunidad ng mga Katoliko at lahat ng mga paaralang Heswita hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo tulad ng mga bansa sa Europa at Amerika upang hingin ang paggabay ng Espiritu Santo.   Maaaring ipagdiwang ng mga eskwelahan ang nasabing misa sa petsang kanilang ninanais dahil ang importante naman ay ang ganapin ito.  Sa Paaralang Xavier, nakagawian na itong ipagdiriwang sa pagsisimula ng klase upang matanggap ng buong paaralan ang biyayang galing sa Panginoon.

Ang paaralang ito ay hindi lamang kilala sa pagiging masunurin sa mga tradisyon, kung hindi mayroong reputasyon ang Xavier sa pag-iisip ng mga inobasyon na makabubuti sa paaralan. Kaya naman noong Hunyo 21, may ilang kakaibang ginawa sa pagdiriwang ng Misa ng Banal na Espiritu na nakagawian din palang tawagin bilang “Pulang Misa o Red Mass” sa ibang bansa.

Kumpara sa mga nakaraang pagdiriwang ng paaralang Xavier ng Banal na Eukaristiya, kapansin-pansin na sa pagkakataong ito lamang nagsuot ng pula ang mga guro at ang koro ng YCLC.  Pati na ang isang bahagi ng bihis ng mga pari ay pula rin. Nakapanghihinayang dahil dito na hindi nakapagsuot ng pula ang mga estudyante ng paaralan dahil nakasuot na sila ng prescribed na puting uniporme. Itinakda ng paaralan ang pagsusuot ng pula ng mga guro at ng koro ng YCLC dahil ang kulay na ito ang itinakda ng simbahan para sa pista ng Banal na Espiritu.  Sa pagsusuot ng pula ay sinisimbolo ang presensya ng Banal na Espiritung gagabay sa atin sa araw-araw.

Isa pang idinagdag sa pagdiriwang ng Pulang Misa ay ang prusisyon ng pitong estudyante sa simula ng selebrasyon. Hawak-hawak nila ang mga bandila na sa bawat isa ay may nakasulat na handog ng Banal na Espiritu. Ang pagbabagong ito ay naisip ni Father Olin dahil palagi namang ginagawa ito sa malalaking misa at ito ay isang tradisyon na rin ng mga Heswita. Ito na rin ay isang paraan ng pagpapaalala sa mga estudyante, guro at sa mga taong nasa paaralang Xavier sa mga regalo na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Panghuli sa lahat, nakakapanibago ngunit isang magandang ideya ang pagbibigay ng papel sa mga tao pagkatapos nilang tanggapin ang “Tinapay ng Buhay”.  Sa loob ng papel na ito ay nakasulat ang isang handog ng Banal na Espiritu na masasabing “bukod-tanging sa iyo”.  Bukod sa handog ay mayroong maikling pangungusap na nakasulat sa papel na nagpapaliwanag sa handog na iyong natanggap.  Ang pagbibigay ng papel na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mamamayan ng Xavier na magnilay sa regalong ibinibigay sa kanya ng Banal na Espiritu.

Sa taong ito, marapat lamang na naging napakaespesyal ng Misa ng Banal na Espiritu o ang tatawagin nating “Pulang Misa” mula ngayon. Ito ay dahil maaari nating mahingi ang gabay ng Espiritu upang bigyan tayo ng lakas para sa panibagong taon sa paaralan. Sa susunod na taon, sana nama’y pati ang mga estudyante ay magsuot na rin ng pula upang mas maipakita ang alab ng taglay nilang Banal na Espiritu.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: