Mensahe ni Pangulong Aquino para sa Buwan ng Wika

Labis na ikinagagalak ng mga tagapagtaguyod ng wikang Pambansa ang pagtataguyod ni Pangulong Aquino sa lalong pagpapayabong ng Wikang Filipino. Nawa’y maging halimbawa siya sa lahat na gamitin at ipagmalaki ang wikang Filipino.

Narito ang mensahe ni Pangulong Aquino para sa Buwan ng Wika na inilathala noong Agosto 1, 2013 sa Official Gazette of the Republic of the Philippines.

www.gov.ph/2013/08/01/mensahe-ni-pangulong-aquino-para-sa-buwan-ng-wika-ika-1-ng-agosto-2013/

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: