Wika Natin, Sabay-sabay Nating Paunlarin

Armand John Feliciano, IV- Kagitingan; Feature Writer, ET Pen Pushers Guild
Graphic Design by Martin Diegor

Noon pa man, Filipino na ang wika ng ating lahi. Ginagamit upang maitama ang ating mga maling gawi. Ang wikang ating kinagisnan, mayroon pa kayang patutunguhan? Kung sa henerasyong kinamulatan ay nasasayang na lamang at hindi ginagawang paraan upang maitama ang katiwalian.

Nagsimula sa mga balarila, ginamit sa wastong paggalang, sa bawat gawi at maging sa mga salawikain ay naipataw na rin. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang wikang ito sa pang araw-araw na pakikipagtalastasan, ngunit hindi natin ito ginagamit ng akma at naayon sa ating mga sinasabi maging sa takbo ng ating pag-iisip. Dagdag pa rito, ang wika’y sadya ngang napapabayaan na. Bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas, kailangan nating gampanan ang ating mga pananagutan, maging sa ating pagiging iresponsable sa paggamit ng marahil ngang ‘di akmang mga salita. Kaakibat nito, dapat nating pigilin ang pagkasira ng ating wika nang sa gayon, sa mga susunod na henerasyon ay magamit ito ng tama at kapaki-pakinabang sa ating bansa. Kapaki-pakinabang sa paraang tungo sa kaunlaran, kapayapaan at maging tungo sa tuwid na daan na ating ngang minimithi’t ninanais.

Mga ninuno’y magsisilbing inspirasyon at motibasyon sa bawat kabataan sa makabagong henerasyon. Buhay nila’y ginugol nang wika ay maitaguyod. Pagbabago’y atin ngang simulan gamit ang wikang ating kinagisnan at kinamulatan. Sa kapakanan ng ating bansa maging ng ating wika, sama-sama nating itama, isaayos at gawing kapaki-pakinabang ang ating wikang FILIPINO at patuloy na ipagmalaki upang sa ating bawat pagsulong at pag-unlad tagumpay at tuwid na daa’y tuluyang makamtan.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: