Tula Para Sa Kabataan

by Hermie Dawn Salmon, III-Tanso, Writer - ET Pen Pushers Guild
http://marcelosantosiii.com/wp-content/uploads/2012/10/origs_multip.jpg

Kung nakikita lamang natin habang tayo’y bata pa,

Mga bagay na di masisilayan ‘pag tayo’y matanda na.

Maingat sanang pag-isipan bawat hakbang na gagawin

Higpitan pa ang hawak sa kamay ng Panginoon natin.

Ngunit habang tayo ay bata pa, ay napakadali

Na mas pahalagahan ang kasalukuyan.

Sapagkat ang kamatayan at pagkabuhay na walang hanggan

Para sa ati’y parang napakalayo at hindi pa darating

At ang kaligayahan na sa ati’y nag-aanyaya

Katulad ng hamog ito din naman ay naglalaho

At magbibigay lamang sa atin ng kalungkutan,

Pagsisisi sa bawat oras na nawala at nasayang.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *