Pakikiisa sa Zamboanga

ni G. John Roger M. Maghuyop, Guro sa Filipino, Mataas na Paaralan
kuha ni G. Mark Esquibel ng NExT Office

Ginanap sa makabuluhang paraan ng Mataas na Paaralang Xavier ang General Assembly nito noong ika-13 ng Setyembre 2013.  Sadyang inilaan ang nasabing pagtitipon upang sabay-sabay na manalangin ang lahat para sa kapayapaan ng bansa partikular na sa bayan ng Zamboanga kung saan patuloy na nagaganap ang isang krisis patungkol sa usaping panteritoryo at pamamahala.

Kaugnay nito, nagkaroon ng maikling panayam si G. Erwin Montojo ng Tanggapan ng Ignite na nagkataong lumaki sa Zamboanga upang magbahagi ng kanyang mga kaalaman tungkol sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa kanilang bayan.  Nilinaw niya kung ano nga ba ang puno’t dulo ng gulong kinasasangkutan ng kanyang bayan ngayon.  Dulot nito, ang lahat ng mga dumalo at nakinig, mag-aaral, kawani, at guro man ay higit na naging mulat hinggil sa suliraning kinahaharap ngayon ng Zamboanga.  Mas higit nilang naunawaan ang kahalagahan ng kapayapaan sa nasabing bahagi ng Pilipinas matapos ang nasabing panayam.

_MG_0553

Agad sinundan ang nasabing pagtitipon ng isang pinasimpleng AgaHandaan ng bawat klase.  Dito, ang lahat ay nagsalo-salo sa isang uri inumin at pagkain bilang tanda ng pakikiramay ng buong komunidad ng Mataas na Paaralan sa ating mga kababayan sa Zamboanga.  Ang lahat ng mga mag-aaral mula sa ikapito (G7) hanggang sa ika-apat (4) na taon ay kusang-loob ring nagkaisa na magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkaing hindi agad masisira tulad ng mga de lata.  Samantala, ang ibang mag-aaral ay nagbigay rin ng tulong pinansyal.

Tunay ngang sa lahat ng pagkakataon, ang tatag at pagkakaisa ng bawat Pilipino, partikular sa Mataas na Paaralang Xavier, ay bagama’t parating nasusubok, nakatutugon naman sa mga tawag ng pangangailangan bilang bahagi ng lipunan at ng bansang kanyang kinabibilangan.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: