“Fr. Pierre T. Tritz, SJ – Inspirasyon at Gabay ng Batang Maunlad at Malaya”

ni G. Peter Marc Magsalin, Principal - ERDA TECH
Closing Remarks delivered last 19 September 2013 on the occasion of Fr. Tritz’s 99th birthday.

Paano po ba natin pagkakasyahin sa isang palatuntunan ang siyamnaput siyam na taong makulay at makabuluhang buhay ng isang taong higit pa sa edad niya ang naimbag sa ating lipunan? Mukang napakahirap po ata nito, Mahirap tumbasan. Kung kaya’t anumang parangal ay tila  baga kulang pa upang lubusang bigyang pugay ang taong nagbigay buhay at pagasa sa libu-libung kapus-palad na kabataang Pilipino.

Sa loob ng limang dekada, inilaan ni Fr. Tritz ang kanyang buhay, talino at lakas upang dugtungan ang mga puwang sa ating lipunan. Marahil ay isang milagro nga na matatawag kung paano nabuo ni Fr. Tritz ang mga proyektong kanyang itinatag lalu na sa mga panahon na kapus ang yaman at pamamaraan. Batid natin na hindi naging hadlang ang mga balakid na ito. Bagkus, bawat kahinaan o banta, ay kinakitaan ni Fr. Tritz ng magandang pagkakataon. Tila yata ang kahinaan ng loob ay wala sa kanyang bokabularyo.

Minsan ay naikwento sa akin ng isang Board Member ng ERDA Tech na habang sila ay nasa isang board meeting na dinaluhan ni Fr. Tritz ay  naging mainit ang usapan sa aspektong pinansyal ng organisasyon. At mula sa kanyang pananahimik at tila balisang pagkakaupo ay  isinambulat ni Fr. Tritz ang mga katagang ” kayong mga taong napakaliit ng pananampalataya, darating ang pera-“You men of little faith, money will come.” ..at katahimikan ang bumalot panandalian sa pagpupulong.  Katatagan ng pananampalataya na tunay ngang kahanga-hanga. Lingid sa ating kamalayan, ang tatag ng pananampalatayang ito ay tinumbasan ni Fr. Tritz ng tahimik na pag-gawa..tulad ng pagbuo ng matatag na ugnayan sa mga kaibigan sa Pilipinas at ibayong dagat..mga kaibigang  magpahanggang ngayon ay patuloy na nakikipaglakbay at  niyayakap ang misyon ni Fr. Tritz. ..maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.

Ang tema ng ating pagdiriwang “Fr. PIERRE TRITZ, Inspirasyon at Gabay ng Batang Maunlad at Malaya” ay angkop sapagkat ngayon ay nakikita na natin ang bunga ng mga binhing itinanim ni Fr. Tritz.  Hindi na mabilang ang mga buhay na umunlad at lumaya dahil sa ERDA. Mula noon, hanggang ngayon, malinaw pa rin kay Fr. Tritz na ang laban sa kahirapan ang tunay na laban, na edukasyon at kaalamang  pangkabuhayan  ang susi.

Hindi aksidente ang pagkakabilang natin sa pamilyang ERDA. Naniniwala ako na bawa’t isa sa atin, taglay ang ating lakas at kahinaan, ay tinawag at pinili upang gampanan at ipagpatuloy ang adhikain ni Fr. Tritz. Nawa’y sa pagtatapos ng palatuntunang ito ay tumalima sa atin ang hamon ni Fr. Tritz sa ating lahat na maging inspirasyon at gabay, hindi lamang sa mga batang ating pinagsisilbihan, ngunit higit, sa ating mga kasamahan.

Sa awa po ng Diyos ay muli tayong makapagtipon-tipon sa susunod na taon, sa ika-isang daang taong kaarawan ni Fr. Tritz. Ipagpatuloy po nating ipanalangin ang kabutihan ng kanyang kalusugan.

Maraming salamat , magandang araw po sa inyong lahat!

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *