Xavier School at Adarna House-Lagdaan ng kasunduan sa pagbuo ng iOS App

ni Gng. Ivy Enaje, Puno ng Kagawaran ng Filipino, Grade School

Nilagdaan ang Kasunduan sa Pagbuo ng iOS application na gagamitin sa mga klase sa Filipino sa pagitan ng Mababang Paaralan ng Xavier School at Adarna House Publishing Inc ngayong Oktubre 18, 2013. Pinagtibay ang proyektong ito nina Bb. Aimee A. Apolinario, Punongguro ng Mababang Paaralan at Agno S. Almario, Direktor ng mga Espesyal na Proyekto ng Adarna, saksi sina Gng. Ivy E. Enaje, Puno ng Kagawaran ng Filipino, G. Galvin L. Ngo, Puno ng NExT Office at Gng. Emelina S. Almario, Pangulo at Pangkalahatang Tagapamahala ng Adarna. Ang gawaing ito ay bahagi ng layunin ng paaralan na malinang ang mga kasanayan sa Filipino at paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: