Matamis na Paalam

by Christian James Matias, SBO Chairperson, SY 13-14
photo taken from CJ Matias facebook.

Talumpati ng SBO Chairperson Christian James Matias sa pagtatapos ng taong pampaaralan.

Magandang umaga po sa ating punongguro na si G. Peter Marc Magsalin, sa ating mga pangalawang punongguro na sina G. Ernesto Chua at G. Jonathan Lacson, sa mga kawani’t guro at sa inyong lahat, aking mga kamag-aral.

Sa halos isang taon ng ating pagsasama dito sa ating kapitapitagang eskwelahan, masasabi ko na kahit anuman ang mga dumaan sa atin, tayo pa rin ay nakabuo ng mga pinakamasasayang mga pagsasama natin. Pero ‘di lahat ng bagay tuloy-tuloy lang, minsan kailangan din itong putulin ng pansamantala. At ito ang araw na tinutukoy ko. Ang huling araw natin sa taong pampaaralang 2013-2014.

Bilang pangulo at kinatawan na rin ng buong samahan ng mga mag-aaral, ako’y lubos na nagpapasalamat sa isang taon nating pagsasama.

Maraming masasaya at marami ring di magagandang mga naganap. Nandiyan ang mga nag-away, nagkaroon ng mga paglabag sa mga palatakdaan, syempre na-DR, na DPS at muntik-muntikan pang ma-drop. Nagkaroon pa nga ng mga hinala’t nagbunga ng mga pagtatalo.Napakarami pa kung tutuusin. Sa kabilang panig naman, syempre hindi mawawala ang kasiyahan. Nandito naman ang mga tawanan na halos ‘di ka na makahinga at parang malalock-jaw ka na sa katatawa. Nandiyan ang nagdidiwang tayo, nagpapalakpakan dahil sa ating mga natamo. Yaong mga araw na kitang –kita ang mga ngiting tagumpay sa bawat isa, ito ang isang taon ng karanasan ng bawat isa sa atin at tinitiyak kong tama ang mga ito, hindi ba?

Sa lahat ng ito, masasabi ko lamang na kahit anuman, mabubuti man o hindi ang nakaharap ng bawat isa sa atin ngayong taon, kayang-kaya natin ito. Walang mahirap para sa isang ERDAnian, ‘yan ang masasabi ko. Bukod pa nga dito’y maraming nagbago sa bawat isa sa atin at tinitiyak ko yan. Isa na rito ang natuto tayong tumanggap ng pagkatalo at maging ang pag-uugali lahat ay halos nag-iba na.

Ngayon, ito na ang araw ng pagpapasalamat at pamamaalam. Salamat sa mga guro’t kawaning nakasama namin sa pagtuturo at paggagabay sa amin. Binabati ko po kayong lahat para sa matagumpay ninyong mga nagawa.

Binabati ko rin ang ating mga ate’t kuyang nasa 5th year sa nalalapit nilang pagtatapos. Nagpapasalamat ako sa inyo bilang mga instrumentong nagpakita ng kalibre natin, ika nga tatak ERDA Tech sa kanilang mga IPT.

At syempre binabati ko rin kayong mga kamag-aral ko na hanggang sa huli’y binigay ang kanilang mga makakaya para makausad sa susunod na baytang sa pag-aaral. Salamat sa mga araw ng ating mga pagsasama, sa hirap man o sa ginhawa.

Bago ko tapusin itong mensahe ko, may nais lang akong iwan sa inyo at sana’y maging aral na rin ito at gabay bago pa man tayo mamaalam sa isa’t isa. Sa buhay, hindi laging kung sino na lamang ang mga kasama natin, sila na lang lagi ang mga makakasama natin. May araw na mawawala sila o malalayo sila sa atin. Kaya bago pa maging huli ang lahat nawa’y nalubos-lubos na natin ang mga araw na kasama natin sila. Nawa’y masabi na natin sa kanila ang dapat nating sabihin. Darating ang araw na ‘di na natin sila makikita. Pero, mawala man sila nawa’y ‘di sila mabura sa ating mga isipan. Maging mga magagandang alaala sana sila na makapagpapasaya sa atin sa oras ng kalungkutan.

Gayunpaman, ito na at tinutuldukan ko na ang mga mensahe kong ito sa lahat. Nawa’y nagkaroon tayo ng isang masaya’t makabuluhang pagsasama. Muli, maraming salamat, binabati ko kayo’t isang magandang umaga sa inyong lahat.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *