Ang Sariling Atin—Ang Kapistahan ni San Ignacio at Paglulunsad ng Buwan ng Wika

ni Sigmund Siy (G10G) at Terrill Simeon (H3E)
Mga larwan mula kay G. Mark Esquibel (NexT Team)

Taon-taon sa Paaralang Xavier, ipinagdidiriwang ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola tuwing ikatatlumpu’t isa ng Hulyo. Kilala si San Ignacio bilang ang “kawal ni Kristo” dahil sa kahandaan niyang ialay ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Ang “Society of Jesus” o ang orden ng mga Heswita ay sinimulan ni San Ignacio para sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Dahil sa mga prinsipyong ito, binibigyan ng kahalagahan ng Paaralang Xavier ang pagdiriwang ng kanyang kapistahan para magsilbing isang modelo si Ignacio sa mga estudyante sa lahat ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain.

Kasabay ng selebrasyong ito ay ang paglulunsad din sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura. Ipinaaalala ng pagdiriwang ito ang ating pinanggalingan bilang mga Pilipino. Napakayaman ng ating kultura – sa mga makukulay na dyip at sa mga pista na nagaganap sa buong Pilipinas — ang ating kultura ay isa sa mga pinakamalikhain at kakaiba sa buong mundo. Kung gayon, tuwing Agosto natin ipinagdiriwang ang mayamang kulturang ito.

_MG_9020Sa araw ng pagdiriwang, mararamdaman na agad ang kasiyahan pagpasok pa lamang ng paaralan. Nagsuot ang mga estudyante ng mga damit na may temang Pinoy at may bitbit ding pagkaing Pilipino para sa salu-salo. Makikita sa mga ngiti ng mga estudyante, sa kanilang pagkukuwentuhan at pagtatawanan, hindi magiging pangkaraniwang lamang ang araw na iyon. Nagsipuntahan ang lahat sa Sports Center kung saan ginanap ang misa alay kay San Ignacio, at sa araw na iyon, puno ng makukulay at kaakit-akit na dekorasyon ang Sports Center. Sa pagsisimula ng misa, tumugtog ang mga gitara at kumanta ang koro. May mga nagtanghal ding mananayaw sa entablado at sa iba’t ibang sulok ng gym habang kumakanta ang mga tao sa misa. Hindi talaga aakalaing misa ang naganap sa araw na iyon, kundi isang masayang pista.

Bagamat nagsimula sa sayawan at kantahan ang misa, naroroon pa rin ang nakapagpaisip at nakapagpanilay sa mga nakikinig tungkol sa mga prinsipyo ni San Ignacio. Sa homiliya, pinag-usapan ng pari ang kasamaan ng pagiging makasarili. Hindi lang ang sarili natin ang naaapektuhan at nasasaktan sa ating mga kagagawan, kundi ang ibang mga tao rin.

Pagkatapos ng misa itinanghal ang mga iba’t ibang katutubong sayaw ng Pilipinas. Hindi madalas nakikita ng mga estudyante ang iba’t ibang sayaw ng kanilang kultura, kaya isang magandang oportunidad ang pagdiriwang ng wika at kultura natin para makilala muli ang mahahalagang sayaw na ito. Sa pagtatanghal ng mga sayaw, nakatutok ang lahat ng mga estudyante na parang libang na libang sila. Sa pagtunghay ng pagtatanghal na iyon, makikita talaga ng mga nanood ang galing ng mga Pilipino sa bawat galaw ng mga sumasayaw sa entablado sa pagtatanghal na iyon.

Nang nagwakas na ang pagtatanghal, bumalik ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan para sa salu-salo. Bilang isang klase, sabay-sabay nagsikainan ang mga estudyante ng iba’t ibang pagkaing Pilipinong kanilang dinala. Sa bawat klase, may mga nagdala ng sinangag, chicharon, gulaman, suman, lechong kawali, at iba pang mga pagkain at inuming Pilipino. Naging isang pagkakataon ang pagsasalong iyon para magkaisa sa tawanan at kuwentuhan ang klase sa pagdiriwang ng kultura ng Pilipinas.

Ang kapistahan ni San Ignacio at ang paglulunsad ng Buwan ng Wika at Kultura ay naging isang matagumpay na pagdiriwang. Sa kabila ng lahat ng mga proyekto, takdang-aralin, mahabang pagsusulit, at iba pang gawaing pampaaralan, nagsisilbing inspirasyon si San Ignacio at ang kanyang mga prinsipyo sa mga estudyante sa pamamagitan ng kanyang kapistahan. Ipinaaalala ng kapistahang ito taon-taon na nandito lamang si San Ignacio, kasama ni San Franciso Javier, bilang mga modelo para sa mga estudyante sa Paaralang Xavier. Nagsisilbi ring paalala ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura sa kahalagahan ng ating pagka-Pilipino –na nagkakaisa tayo dahil sa natatangi nating kultura. Dapat lamang alalahanin at ipagdiwang ang mga kayamanang itong ipinagmamalaki natin bilang sariling atin.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: