San Ignacio — Isang Minion ng Diyos

Photos from the XSN Media Team, Mrs. Zsa Zsa Yu’s FB album, and Mrs. Christina Ripoll (XSN PE Teacher)

Ang homiliyang ito ay ibinahagi ni Padre Henry Ponce, SJ, Chaplain ng PJPS, noong ika-31 ng Hulyo 2015 sa Xavier School Nuvali noong Kapistahan ni San Ignacio de Loyola.

Ngayon ay ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang nagtatag ng Kapisanan ni Hesus. Alam kong marami na kayong narinig tungkol sa kanya. Nakikita ko sa facebook, sa mga posts ni Fr. Xave na marami nang mga Heswita ang pumunta dito upang magkwento tungkol kay San Ignacio.  Marahil narinig nyo na ang mga salitang Latin na Tantum Quantum.  Itoý nangangahulugan na “Kung ano man ang makakatulong ay gawin o gamitin.” Hango ito sa First Principle and Foundation ni San Ignacio.  Gaya ng sinabi ng ating unang pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, “…anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos.” Dito kinuha ang Latin na motto ng mga Heswita na A.M.D.G. (Ad maiorem Dei gloriam).

Kaya mga kapatid, hayaan nyo po akong gamitin ang mga sikat na karakter na ito upang magkwento tungkol kay San Ignacio … ang mga Minions! Ang kahulugan po ng minion ay isang tagasunod ng isang napakamakapangyarihang tao.  Tulad ni San Ignacio na sumunod sa pinakamakapangyarihang tao at Diyos, ang ating Panginoong si Hesukristo.  Sabi nga ni Hesus sa ating Ebanghelyo, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin.” 

Homilya XSN 2015.001

Paano ba sumunod si San Ignacio kay Kristo? Ito ang kanyang kwento…

Isinilang si San Ignacio noong 1491 sa Espanya.  Ayon sa kanyang talambuhay, siya ay isang banidosong tao (vain person) hanggang siya ay 26 taong gulang. Siya ay naging sundalo. Siya lang din yata ang nag-iisang santo na may naitalang rekord sa pulisya na nakulong dahil sa pagkamainitin ng ulo.

Tinamaan ng bala ng kanyon ang kanyang binti sa giyera sa Pamplona.  Noong matapos siyang gamutin, hindi maayos ang pagka-opera sa kanya at may naka-usling buto sa kanyang binti.  Dahil banidoso siyang tao, pangit daw tingnan ang naka-usling buto ng kanyang binti kung naka-tights siya.  Kaya nagpa-opera siyang muli kahit walang anaesthesia.

Habang nagpapagaling siya, gusto niyang magbasa ng mga makamundong mga aklat.  Ngunit walang ibang aklat kundi ang Buhay ng mga Santo.  Nung nabasa niya ito, sabi niya sa kanyang sarili, “Kung kayang gawin ito ng mga santo, kaya ko ring gawin ito.” Ang mga santo ay parang mga minions din.  Napagtanto ni San Ignacio na kung gumagawa siya ng mga bagay para sa Diyos, siya ay naging masaya. At kung gumagawa siya ng mga bagay para sa kanyang sarili, siya ay walang kabuhay-buhay. Ito ang nag-udyok kay San Ignacio na maging isang manlalakbay o Pilgrim at sa kalaunan, itinatag niya ang Kapisanan ni Hesus.

Sa kagustuhan niyang sumunod kay Hesus, nagbago siya ng kanyang pamumuhay. Naging mapagkumbaba siya at madasalin.  Sa kuweba ng Manresa, sa ilog ng Kardoner, nagkaroon siya ng pambihirang karanasan. Dito pinakita sa kanya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Sabi niya, para siyang isang estudyante na tinuruan ng Diyos na parang isang guro niya sa paaralan. Parang tinuturuan si San Ignacio ng Diyos tungkol sa pang-espiritwal na buhay.  At sa pamamagitan ng ganitong pagninilay at paghihimay sa buhay (discernment), isang pangunahing mithiin at gawain ng mga Heswita ay ang makatulong sa mga kaluluwa, sa pang-espiritwal na pangangailangan ng mga tao.  Ito ang nagbigay-daan kay San Ignacio na isulat ang aklat ng Spiritual Exercises.  Sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga tao na maranasan ang Diyos sa kanilang pagdarasal. Dahil dito, mas lalong mapalapit at mapalalim ang relasyon nila sa Diyos.

Kaya mga kapatid, nung sumunod si San Ignacio kay Hesus, hindi lamang niya hinangad na maligtas ang kanyang buhay kundi ang buhay rin ng iba pang mga tao. Pinasan niya ang kanyang krus araw-araw at hindi niya ikinahiya ang pagbabahagi ng Mabuting Balita ng Panginoon hindi lamang sa salita, pati na rin sa gawa.

Yan din ang paanyaya sa atin mga kapatid. Nawa’y gawin nating lahat ang ating gawain sa ikararangal ng Diyos (A.M.D.G.). Gayahin natin si San Ignacio na isang minion ng Diyos na sumunod sa Panginoon – handang limutin ang sarili, handing pasanin ang krus araw-araw, at hindi nahihiyang ibahagi ang Mabuting Balita ng Panginoon di lamang sa salita, pati na rin sa gawa.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *