XS San Juan GSPO: Gawain sa Buwan ng Wika: Baitang 2

G2 - letterhead

Agosto 10, 2015

 

Mga Minamahal na Magulang ng Baitang 2,

Ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika ngayong Buwan ng Agosto. Sa taong ito ang tema ng pagdiriwang ay #WikangFilipinoWikaNgBatangAktibo. Layunin ng gawaing ito ang pagyamanin ang kasanayan sa wikang Filipino at patibayin ang pagmamahal sa ating kultura. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng espesyal na pagdiriwang sa darating na Agosto 17, 2015.

Narito ang talaan ng mga gawain at kakailanganing paghahanda.

PETSA/ORAS GAWAIN Mga Kailangan sa Gawain
Ika-17 ng Agosto(Day 0, Lunes) 

7:30 – 9:15

 

Palatuntunan sa MPC§  Prayer Service§  Pagtatanghal ng Crablets

§  Pagkukuwento

§  Awitang Pinoy

Maari lamang na magdala ng maliit na bag na may lamang grooming kit, HSCN at pencil case. Para sa presentasyon, pumasok suot ang putting t-shirt, khaki na pantalon at rubber shoes. Dalhin din ang pulang panyo.
9:15 – 10:00 §  Kainang Pinoy sa silid-aralan at panonood ng mga kuwentong Pinoy Para sa meryendang salo-salo, magdala ng pagkaing Pilipino para sa 2-3 bata. (Magpapadala ng reminder slip para sa ibang detalye nito.)Magdala ng 1 plastic na lagayan ng pagkain na may takip, kutsara at tinidor.

Magdala ng sariling inumin.

10:00 – 11:30 §  Pagdiriwang ng Mababang Paaralan: “Parada ng mga Pista”  
11:30 – 12:20 §  Tanghalian Ang mga baon boys ay magdadala pa rin ng sariling pagkain para sa tanghalian.
12:30 – 1 :30  Palatuntunan sa Lecture Hall§  Spelling Bee§  Tula para sa Madla: pagbabasa ng tula ng kinatawan ng bawat seksyon

§  Awitang Pinoy

1:30 – 2:10 Gawain sa silid-aralan Magdala ng lapis at krayola
2 :10 Uwian ng mga bata sa baitang 2

 

Maraming salamat po sa inyong suporta.

 

Sumasainyo,

(nilagdaan)

Gng. Joal Ria S. Orqueza

Tagapamahala ng Ikalawang Baitang

 

Sinang-ayunan ni:

(nilagdaan)

Gng. Jane C. Cacacho

Punungguro

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *