Peregrinong Ignacio

Litrato mula kay Matthew Chan (G11C), XS Media Tam

Ibinahagi ni Padre Eric Escandor, SJ ang homilyang ito noong 27 ng Hulyo 2016 sa XSSJ Grade School at noong 29 ng Hulyo 2016 sa XSSJ High School para sa Kapistahan ni San Ignacio de Loyola.

Homily

Sa aking palagay ay napanood na ninyong lahat ang pelikulang “Ignacio de Loyola”. Madalas nakapokus tayo sa kanyang pagiging sundalo at sa kanyang pagiging makasalanan. Tama naman po ‘yun ngunit nakakaligtaan natin ang mga kasunod na pangyayari sa buhay ni Ignacio bilang isang peregrino, o pilgrim. Bago pa man niya itinatag ang Kapisanan ni Hesus, siya muna ay naglakbay upang sundan ang banayad na tinig ng Panginoon na tumatawag sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang sarili ng mas mabuti – at sa kanyang pagkakilanlan sa sarili, doon di’y nahanap niya sa kaibuturan ng puso ang mismong Panginoon na tumatawag sa kanya. 

Kung babasahin natin ang kanyang talambuhay, nahahati sa mga lugar ang mga kabanata nito: Pamplona, Montserrat, Manresa, Barcelona, Paris, at Roma. Ang mga nabanggit na lunsod ay mga lugar na kanyang napuntahan sa kanyang paglalakbay. Batid natin na hindi po siya isang ordinaryong peregrino: sapagkat isa siyang iika-ikang peregrinong pilay. He always walked with a limp. Matapos na matamaan ang kanyang paa ng bala ng kanyon, hindi na ito muling humilom pa – tanda marahil ng krus na pasan pasan niya habambuhay.

Nung isang araw ay napanood ko muli ang pelikulang Rorouni Kenshin, na hango sa Samurai X. Ilang beses ko nang napanood ang serye na ito pero parang may bago akong natutunan sa tuwing pinapanood ko ito. Alam ng mga anime lovers dito na tungkol ito sa isang dating assassin na nagbagong-buhay: tuluyan niyang tinalikuran ang kanyang madugong nakaraan. Ang peklat sa kanyang pisngi ang tanging alaala nito sa madugong nakaraan. Sa kanyang pagninilay sinabi niya, “The scar of my past will determine my future!”

Mga kapatid ganun din ang karanasan ni San Ignacio: maaaring naagapan ng mga doktor ang sugat sa paa ngunit hindi maipagkakailang naging mitya ito sa pagbabagong naranasan ni San Ignacio. Maaring naghilom na ang sugat sa paa ni San Ignacio ngunit nanatili pa rin ang bakas ng kanyang sugat. That scar certainly determined his life forever.

Sa kanyang paglalakbay hindi siya natinag sapagkat batid niyang iyon lamang ang tangi niyang paraan upang sundan ang kanyang tunay na Haring si HesuKristo –hindi yaong mga naghahari-harian lamang ngunit ang natatanging Dakilang Hari na si Hesus. Sa kabila ng hingkod sa paglalakad niya, hindi niya ito ginawang balakid upang magpatuloy sa pagsunod sa yapak ni Hesus – maging sa Montserrat hanggang Barcelona patungong Herusalem o maging sa Paris o Roma – hindi niya ginawang balakid ang kanyang nakaraan upang sundan ang yapak ni Hesus. Siya lamang ay nagpatuloy. He kept on.

Mga kapatid, gaya ni Ignacio marami din tayong mga sugat na dinadala ngayon. Hindi lamang ito mga pisikal na sugat. Ang tinutukoy ko po dito ay ang mga sugat ng nakaraan na pilit nating ikinukubli. We try to cover these wounds, but end up hurting ourselves even more. Doon tayo magaling: ikinukubli natin ang ating mga sugat sa pamamagitan ng pagiging bully sa kapwa mag-aaral. Kasi sa bahay maaaring wala tayong kapangyarihan at sa loob ng classroom lamang natin maipamamalas ang kapangyarihan natin. May mga ilan sa atin na hindi siniseryoso ang pag-aaral at nagiging rebelde sapagkat ito ang kanilang paraan ng pag-agaw atensyon ng kanilang magulang. We try to cover these wounds, but end up hurting ourselves even more.

Just a quick story. Nais maging electrical engineer ni Kino Balaga ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito natuloy. Hindi po kasi nakayanan ng mg magulang niya ang gastusin sa pagiging inhinyero. Ngunit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy sa pag-aaral. Imbes na maging inhinyero, nag-enrol siya bilang isang education major sa Xavier University-Cagayan de Oro. Pangarap din niya kasing maging isang guro. Mahirap lamang sina Kino ngunit sa kabila ng kahirapan, patuloy siyang naging bukas-palad sa kapwa nangangailangan. Biruin mo yun, yaong kakaunti niyang baon ay ibinibigay pa niya sa mga batang pulubi. He even gave medicines to them. Solve na si Kino sa paggawa ng mga maliliit na mabubuting bagay sa kapwa, nang isang araw, may nakilala siyang isang batang pulubi na nabanggit sa kanya na gusto niyang matutong magbasa. At dahil nag-aaral siya bilang isang guro, tinuruan niya ang ilan sa mga batang pulubi sa kalye sa labas ng Xavier University. That marked his first tutorial session. Biglang dumami ang mga batang nais na matutuong magbasa. Kaya ipinagpatuloy lamang niya ang pagtuturo sa kanila sa lansangan. At kahit na grumadweyt na si Kino at tuluyan nang naging guro sa Xavier University, patuloy pa rin siya sa kanyang sideline job: isang tutor sa mga batang pulubi. Ang kanyang klasroom ay ang lansangan. Ngayon ay may limang klase hina-handle si Kino sa limang lansangan sa Cagayan de Oro. 

Mga kapatid, sa kabila ng hingkod sa paglalakad ni San Ignacio, hindi niya ito ginawang balakid upang magpatuloy sa pagsunod sa yapak ni Hesus – maging sa Montserrat hanggang Barcelona patungong Herusalem o maging sa Paris o Roma – hindi niya ginawang balakid ang kanyang nakaraan upang sundan ang yapak ni Hesus. Siya lamang ay nagpatuloy. He kept on. At gaya ni Kino na isang tunay na anak ni San Ignacio, huwag nating gawing hadlang ang ating mga sugat. The world does not, and will not end, even if wallow in self-pity day in and day out. Katulad ni Kino. Katulad ng karamihan sa atin na nakararanas ng pighati. Katulad ni Ignacio, hayaan nating buksan ng Panginoon ang ating mga puso at punuin ng sigasig at tapang ng loob upang magpatuloy sa buhay. Despite, and in spite, of our limp, we keep on moving forward to where God is leading us. San Ignacio, ipanalnagin mo kami.

GS photos

Mga litrato mula kay Church Uyco at Ramon Tan-Climaco, ika-anim na baitang

HS photos

Mga litrato mula kay G. Geoff Mercado, guro ng SHS Psychology

 

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *