Mabuhay ang Wikang Pilipino!

ni April Monsanto at Carmencita Cortez, mga guro ng Kinder

Ang Buwan ng Wika tuwing Agosto ay maituturing na isa sa pinakamahahalagang selebrasyon at pinaka-inaabangang kaganapan sa mga paaralan. Isang natatanging panahon na ipagbubunyi at ipagmamalaki ng mga bata ang kahalagahan ng ating wikang Filipino. Sa taong ang tema ng pagdiriwang ay WIKANG FILIPINO: TULAY NG KAPAYAPAAN AT KAUNLARAN SA MINDANAO.

Naging makulay ang pagdiriwang sa Kinder dahil sa iba’t ibang gawaing sinalihan ng mga bata. Ang pagsayaw sa Una Kaya sa Sports Center noong Agosto 23 kasama ng buong pamayanan ng Mababang Paaralan ang pinakatampok sa kanilang gawain.

slide1

Bukod sa pagtatanghal ng sayaw, ang mga mag-aaral ng Kinder ay nagkaroon din ng Center Time noong ika-19 ng Agosto na tinawag na “Pista ng mga Kulay.” Dito ay nabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na lumahok sa iba’t-ibang palarong Pilipino tulad ng Puto’t Kutsinta, Tumbang Preso, at Luksong Tinik. Naging masaya at makabuluhan ang araw na ito para sa lahat. Dahil sa mga laro, mas nakilala ng mga mag-aaral ang kultura ng mga Pilipino.

Maliban sa mga nabanggit na aktibidad, nagkaroon din ng isang Salo-Salong Pinoy ang mga mag-aaral ng Kinder kung saan nagdala at kumain ang mga mag-aaral ng iba’t-ibang pagkaing Pilipino tulad ng mga kakanin. Ito ay naganap noong ika-22 ng Agosto.

Sa kabuuan, masasabing naging matagumpay ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang mga mag-aaral ay maraming natutunan tungkol sa Pilipinas lalo na ukol sa rehiyon ng Mindanao.


fb_img_1473921063539-01

fb_img_1473920758226-02

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *