San Alberto Hurtado, SJ, Bayani ng Simbahan

Ang sumusunod na homiliya ay ibinahagi ni Fr. Oliver Dy, SJ sa pagdiriwang ng Kapistahan ni San Alberto Hurtado SJ para sa Grade School Department ng Xavier School San Juan noong 18 Agosto 2017 at sa Xavier School Nuvali noong 25 Agosto 2017.

Alberto Hurtado y Cruchaga. Bayani ng simbahan. Ipinanganak noong 1901. Umuwi sa Panginoon sa taong 1952. Isang buhay na nagtagal ng limampu’t isang taong lamang. Alberto Hurtado.

Sino si Alberto Hurtado, at ano ang halaga ng kanyang buhay para sa kasulukuyan?

Mula sa Pilipinas, palawakin natin ang ating abot-tanaw. Humayo tayo sa isang bansa sa Timog Amerika, na Chile ang pangalan. Dito sa Chile nagsimula ang talambuhay ni Alberto Hurtado. Nag-iisa ang kanyang kapatid: Miguel ang pangalan. Sa simula, maayos at maginhawa ang buhay ng mga Hurtado, ngunit bata pa lamang si Alberto nang sumakabilang-buhay ang kanyang ama. Biglang nagbago ang kanilang katayuan sa buhay.

Sa awa ng Diyos, nakapasok si Alberto sa isang tanyag na paaralan na pinapatakbo ng mga Heswita sa Santiago, Chile. San Ignatio ang pangalan sa paaralang ito, mula mismo sa tagapagtaguyod ng Kapisanan ni Hesus, o mga Heswita. Para sa kolehiyo, nag-aral si Alberto ng pagiging abogado. Nagtagumpay siya —  kaya maaari natin siyang tawagin Atty. Alberto Hurtado.

Sa panahon ding ito, nabuo ang kanyang pasyang sumunod sa yapak ni Hesus bilang isang paring Heswita. Pumasok siya sa Kapisanan ni Hesus sa taong 1923.

Para sa kanyang pag-aaral bilang isang Heswita, ipinadala siya sa Argentina; at mula Argentina, sa Europa. Nag-aral si Alberto Hurtado ng pilosopiya at teolohiya — mga kursong kinakailangan sa pagpapari — sa Espanya at Belgica. Sa munting siyudad ng Louvanio sa Belgica, naordinahan si Alberto Hurtado bilang isang paring Katoliko. Dinagdagan niya ang kanyang pag-aaral sa larangan ng pedagogiya (o pagtuturo), at sa larangan din ng sikolohiya.

Mula sa Europa, umuwi si Alberto Hurtado sa kanyang inang bayan na Chile. Higit na sampung taong hindi niya nakita ang kanyang ina. Samantala, naging maayos uli ang kalagayan ng kanyang pamilya.

Dito sa Chile nagsimula ang paglilingkod ni Alberto Hurtado bilang isang pari ng simbahan at isang tagapaglingkod ni Hesus.

May tatlong katangian si Padre Alberto Hurtado na maaari nating tularan.
Una, ang kanyang pagiging bukas na makipagkaibigan sa lahat.
Ikalawa, ang kanyang malasakit sa mga mas lalong nangangailangan sa lipunan.
At pangatlo, ang kanyang pagiging panatag sa Panginoon sa gitna ng mga pinagdadaanan sa buhay.

Unang katangian: bukas sa pagkakaibigan. Malawak ang mundo at malaki ang puso ni Alberto Hurtado. Niyakap niya at pinag-ugnay ang mayayaman at mahihirap upang parehong makibaka tungo sa isang mas makataong lipunan para sa lahat. Naging pinuno siya ng isang Katolikong organisasyon ng katarungan bilang bahagi ng pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano.

Ikalawang katangian: malasakit. Puno ng malasakit sa kapwa si Alberto Hurtado. Isang araw, natagpuan niya ang isang taong walang tahanan, at mula sa habag na umusbong sa kanyang puso, sinimulan niya ang proyektong “Tahanan ni Kristo.” Sinikap niyang bigyan ng tahanan ang walang tahanan, at bigyan ng pagkain ang mga nagugutom, lalo na ang mga kabataan sa lansangan. Ipinakita niya ang pagmamahal ng Diyos sa salita at gawa.

Pangatlong katangian: kapanatagan ng loob sa Panginoon. Isang paboritong bukambibig ni Alberto Hurtado ang dasal na ito: “Panatag ang loob ko, Panginoon. Panatag ang loob ko sa iyo.” Contento, Señor, contento. Sa gitna ng pagsubok: Panatag ang loob ko, Panginoon. Panatag. Sa gitna ng  samut-saring paghamon: Panatag ang loob ko, Panginoon. Panatag. Sa dasal na ito nagmula ang tunay na kaligayahan at tuwa ni Alberto Hurtado, kaya palagi siyang nakangiti, kagaanang-loob ang taglay niya sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.

Ito si Alberto Hurtado. Bayani ng Simbahan. Isang taong bukas sa pagkakaibigan sa lahat. Puno ng malasakit sa kapwa. Panatag ang loob sa Panginoon.

At sa ganitong paraan naging santo si Alberto Hurtado. Sa ganitong paraan niya isinabuhay si Kristo.

San Alberto Hurtado, ipanalangin mo kami.

XSN

Photos by Mr. Mark Esquibel, XSN IT Staff

XSSJ Grs 4-6

Photos by Anton Acero, Andre Chua, and Irus Chua of the Grade School Media Team

XSSJ Grs 2 & 3

Photos by Aiden Duyongco and Ethan Yu of the Grade School Media Team

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Appreciative
  • Excited
  • Happy
  • Inspired
  • Curious
  • Concerned

Short URL:Be updated:

Leave a Reply

%d bloggers like this: